Melinar

Episod 5

Efter vila och mardrömmar, gör de sig redo för att försöka lägga prästinnan av Solus, Sereni till vila. Hennes form förvandlat till något mera bestialiskt.

Efter en förblindande strid lyckas Sereni läggas till vila, men hennes död förvandlade månens ljus till blodröd, som om Lunos själv tagit skada hennes blod ran ner på staden.

Våra hjältar skyndade sig mot slotts distriktet och med hjälp av riddar Gustafs finner de vägen in mot tron salen. Dock lämnar han dem där för att söka efter sin älskade Biana.

Hjätarna entrade tronsalen och drabbades samman med en mäktig best som hindrade deras sökande.
Efter striden finner de en underjordisk gömma under den omkullvälta tronen.
I denna dolda kammaren finner de udda föremål, en vit ansiktsmask med guld färg runt ögonen, en sprucken glasflaska med en bubblande bok med underliga symboler, och en massiv fullplåts rustning.
Boken som verkar utstråla ondska lyckas de förinta genom att använda sig av den vita ansiktsmasken, som sedan Flint beslutar att bära.

När de lämnar kammaren så möter de till slut kung Alain Drakeus, eller vad han en gång var, kontrollerad av något underligt så stred han mot gruppen, hans form täckt av is. Belor i striden tog beslutet att binda Den första gnisten till sin själ, som välsignade honom med en inre eld. Tillslut lyckades de fälla Alain.
Med endast ett andetags paus, visade sig en styggelse från den röda månen, orsaken till galenskapen.
Den tvingade våra hjältar på knä, men något underligt inträffade och de reste sig igen, förändrade med ny mäktig kraft dräpte denna varelse, och världen började passera i oerhörd hastighet. Och tillslut reste sig solen över horisonten.

Dalen äntligen ikapp med tiden, ruiner runt omkring dem, äntligen frid i området, de finner även deras vän Gustaf död, äntligen i vila med sin älskade i sina armar.

De utforskar i ett fåtal dagar innan de beslutar att följa passet västerut för att återvända till Etisdal.
Dock var inte mycket glädje att återvända, Handervall har tagit kontroll på Etisdal, hans folk patrullerar område, Baron Etis är försvunnen och odöda härjar i området.

Comments

Irelevant

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.