Melinar

Prologue

Fem personer, samlade vid en lägereld. Träffas för första gången, deras gemensama resemål är Etisdal.
Davram, Flint, Ragnvald, Belor och Helga. De beslutar att resa tillsamans mot Etisdal, då banditer härjar vägarna, och orcerna från bergen har tagit sig ner åter igen för att härja i området.

Resandes söderut, finner de spår av en oerhört stor varg, till och med att den verkar följt efter dem. Men inte vissat något intresse att anfalla dem.

Under deras resa söderut träffar de på en bonde vars vagn fått ett trasigt hjul, och tillsamans med en annan resande påväg till Etisdal vid namn Alexander, lyfter de vagnen och reparerar den. Alexander går annan väg och tar farväl av våra hjältar. Och berättar även för dem att han träffade på några få busar som reste med en kvinna endast någondag sedan.

Deras färd tar stop när de upptäcker banditer som lurar i skogsbrynnet, och tar till strid. Efter ett kort blodigt slag dräper de banditerna som verka leda av en orc. De identifierar också att runt deras halsar sitter gamla träl/slav halskragar. De finner även spår efter en av banditerna som flydde, endast för att finna honom sliten i stycken på ett område som är revir markerat.

Efter de återhämtade sig reste de vidare. De tog tillslut in på ett av de få värdshusen utmed vägen, och de blev underhållna av den resande barden Farah Ivasdotter.

Dagen efter nåde de tillslut sitt mål Etisdal. Och den sanna början på deras äventyr.

Comments

Irelevant

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.